پدرمن درسال79یه دونه ازمغازه هامون که ازجلوخونه هامون داشتیم رافروخته ومغازه هاجزملکی..

سوال: سلام خسته نباشین ببخشیدمن یه سوال داشتم ازخدمتتون پدرمن درسال79یه دونه ازمغازه هامون که ازجلوخونه هامون داشتیم رافروخته ومغازه هاجزملکی هس که الان درآن…